To czy tamto ?

5276 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


Do­dat­ki do Wyborczej...:-)

Im­pres­jo­nizm czy pry­mity­wizm fla­man­dzki ?  

wypowiedź


Karteczka


Wy­bor­cza czy Fakt 

wypowiedź


Noc.

Kar­teczka, czy ter­mi­narz ?  

wypowiedź


Ścieżka.

Noc czy dzień? 

wypowiedź


I tak i tak

autos­tra­da czy ścieżka 

wypowiedź


Z cytryną.

Wie­czo­rem czy ran­kiem ?  

wypowiedź


Na sanki.

Her­ba­ta z cyt­ryną czy z cy­namo­nem i goździ­kami ?  

wypowiedź


Bez - znaczenia


Na san­ki czy na łyżwy? 

wypowiedź


:-)))

Piosen­karką.

Szef w pra­cy - mężczyz­na czy ko­bieta ?  

wypowiedź


Do in­ne­go mias­ta - po­ciąg, do par­ku w moim mieście - rower.

Naj­bar­dziej ulu­biona część gar­de­roby u płci prze­ciw­nej ?  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

WilceeQ` WilceeQ` 25 listopada 2010, 21:18 Po­daje­my po parę przykładów i wy­biera­my je­den z nich .

Np . ( py­tania ) 
Sa­mochód czy auto­bus ?

( Od­po­wie­dzi )
Samochód

____________________

No to zaczy­namy ! ; )

Noc czy dzień ? 

Noc czy dzień ? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:29szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:01szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:45szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:36szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:31szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:13szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Trance i House

wczoraj, 20:27szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:19szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:58szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2