To czy tamto ?

5268 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


:-)))

Piosen­karką.

Szef w pra­cy - mężczyz­na czy ko­bieta ?  

wypowiedź


Do in­ne­go mias­ta - po­ciąg, do par­ku w moim mieście - rower.

Naj­bar­dziej ulu­biona część gar­de­roby u płci prze­ciw­nej ?  

wypowiedź


Nic ☺

W czym śpisz? (Ub­ra­nie) 

wypowiedź


Różowe. (Lub w os­ta­teczności czerwone)

Młodość czy sta­rość? 

wypowiedź


I ta­ka i ta­ka. W za­leżności od nastroju.

Ulu­biona pol­ska pot­ra­wa? 

wypowiedź


Z od­ro­biną cy­namo­nu. Zbyt duża ilość po­wodu­je gorycz...

Ka­wa czar­na czy z mle­kiem ?  

wypowiedź


zep­su­tym bo da się nap­ra­wić, a czA­SEM JEST SIĘ ZA­BAW­NYM PRZEZ TO

Szar­lotka z cy­namo­nem czy bez? 

wypowiedź


Spódni­ca - naj­częściej bo wy­god­nie i służbowo,
Su­kien­ka - naj­chętniej, efek­towny i wdzięczny at­ry­but kobiecości.

Ulu­biona po­ra na po­siłek - obiad czy ko­lac­ja ?  

wypowiedź


Zaz­wyczaj do ko­lana.

spódni­ca czy su­kien­ka? 

wypowiedź


Her­ba­ta i ka­wa :-)

Spódniczka przed czy za ko­lano ?  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

WilceeQ` WilceeQ` 25 listopada 2010, 21:18 Po­daje­my po parę przykładów i wy­biera­my je­den z nich .

Np . ( py­tania ) 
Sa­mochód czy auto­bus ?

( Od­po­wie­dzi )
Samochód

____________________

No to zaczy­namy ! ; )

Noc czy dzień ? 

Noc czy dzień ? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:23M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:14M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:35Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:03eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:52Naja wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 19:50Naja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

wczoraj, 17:57Irracja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

wczoraj, 14:52WilceeQ` wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 14:50fyrfle wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

wczoraj, 14:48fyrfle wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]