To czy tamto ?

5270 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


:-)))

Piosen­karką.

Szef w pra­cy - mężczyz­na czy ko­bieta ?  

wypowiedź


pa­sek :) ...nie wiem skąd u mnie ten uśmiech :)

w dzieciństwie: nau­czy­cielką czy piosen­karką? 

wypowiedź


Do in­ne­go mias­ta - po­ciąg, do par­ku w moim mieście - rower.

Naj­bar­dziej ulu­biona część gar­de­roby u płci prze­ciw­nej ?  

wypowiedź


Nic ☺

W czym śpisz? (Ub­ra­nie) 

wypowiedź


Różowe. (Lub w os­ta­teczności czerwone)

Młodość czy sta­rość? 

wypowiedź


I ta­ka i ta­ka. W za­leżności od nastroju.

Ulu­biona pol­ska pot­ra­wa? 

wypowiedź


Z od­ro­biną cy­namo­nu. Zbyt duża ilość po­wodu­je gorycz...

Ka­wa czar­na czy z mle­kiem ?  

wypowiedź


zep­su­tym bo da się nap­ra­wić, a czA­SEM JEST SIĘ ZA­BAW­NYM PRZEZ TO

Szar­lotka z cy­namo­nem czy bez? 

wypowiedź


obiad - nie wyrzu­cam so­bie

być pus­tym czy zep­su­tym? 

wypowiedź


Spódni­ca - naj­częściej bo wy­god­nie i służbowo,
Su­kien­ka - naj­chętniej, efek­towny i wdzięczny at­ry­but kobiecości.

Ulu­biona po­ra na po­siłek - obiad czy ko­lac­ja ?  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

WilceeQ` WilceeQ` 25 listopada 2010, 21:18 Po­daje­my po parę przykładów i wy­biera­my je­den z nich .

Np . ( py­tania ) 
Sa­mochód czy auto­bus ?

( Od­po­wie­dzi )
Samochód

____________________

No to zaczy­namy ! ; )

Noc czy dzień ? 

Noc czy dzień ? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 21:13Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:32Whitename wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:49Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:50M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:15bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 21:52Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:38szpulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 17:51szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 16:47M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 16:06Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera