To czy tamto ?

5291 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


Zielona.

Her­ba­ta z cuk­rem czy bez ?  

wypowiedź


Dzba­nuszek zdecydowanie.

Her­ba­ta zielo­na czy czer­wo­na ?  

wypowiedź


Cynamon.

Her­ba­ta za­parza­na w to­reb­ce czy w dzba­nuszku ?  

wypowiedź


w za­leżności od po­ry ro­ku :)

cy­namon czy kar­da­mon ?  

wypowiedź


Każda... :-) 

Piżama czy koszul­ka noc­na ?  

wypowiedź


tvp historia

kasza grycza­na czy jag­la­na ?  

wypowiedź


Malinowy.

TVP 1 czy Su­per­stac­ja ?  

wypowiedź


migdały

po­midor ma­lino­wy czy gałązko­wy ?  

wypowiedź


Ro­wer.

Mig­dały czy orzechy las­ko­we ?  

wypowiedź


na stoku

ro­wer czy sku­ter ?  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

WilceeQ` WilceeQ` 25 listopada 2010, 21:18 Po­daje­my po parę przykładów i wy­biera­my je­den z nich .

Np . ( py­tania ) 
Sa­mochód czy auto­bus ?

( Od­po­wie­dzi )
Samochód

____________________

No to zaczy­namy ! ; )

Noc czy dzień ? 

Noc czy dzień ? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 16:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:52zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 16:25M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 16:18doremi wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 16:11doremi wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 12:44scorpion wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 12:40Naja wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 12:35scorpion wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 12:34scorpion wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 00:06scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2