To czy tamto ?

5218 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


Kino.

Nieba­nal­na ek­stra­wagan­cja czy kla­syczna ele­gan­cja ?  

wypowiedź


komedia

ki­no czy cyrk? 

wypowiedź


Śmiech.

Ko­media czy dra­mat ?  

wypowiedź


szarlotka

śmiech czy uśmie­szek? 

wypowiedź


Pieniądz.

Szar­lotka czy ser­nik ?  

wypowiedź


ete­ryczna "sta­bil­na" brzmi dość kusząco, więc... cze­mu nie?

bar­ter czy pieniądz? 

wypowiedź


Gorzka prawda.

De­likat­na, słod­ka, "wiot­ka" czy zde­cydo­wana, ete­ryczna "sta­bil­na" ?  

wypowiedź


Ironia

Gorzka praw­da czy słod­kie kłam­stwo? 

wypowiedź


Wełniany.

Iro­nia czy kpi­na ?  

wypowiedź


basen

pluszo­wy czy wełniany? 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

WilceeQ` WilceeQ` 25 listopada 2010, 21:18 Po­daje­my po parę przykładów i wy­biera­my je­den z nich .

Np . ( py­tania ) 
Sa­mochód czy auto­bus ?

( Od­po­wie­dzi )
Samochód

____________________

No to zaczy­namy ! ; )

Noc czy dzień ? 

Noc czy dzień ? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 13:02dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:35dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:13scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 11:14scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 11:06scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:49scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

dzisiaj, 10:03dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 02:25Badylek wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 02:21Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 02:19Badylek wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia