To czy tamto ?

5290 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


Zde­cydo­wanie słonecznie.

Góry czy do­liny ?  

wypowiedź


Gorzka praw­da jak słod­kie kłam­stwo zem­dli

Słonecznie czy deszczo­wo ?  

wypowiedź


Soczewki

Gorzka praw­da czy słod­kie kłam­stew­ko? 

wypowiedź


Ku­bek

Oku­lary czy Soczew­ki ?  

wypowiedź


Łyżeczki, bo bezpieczniej...

Ku­bek czy szklan­ka ?  

wypowiedź


ahh Nu­tel­lo.. Mo­zart :)

za­wijać się.. wokół noża czy łyżeczki? 

wypowiedź


Har­fa i wiolon­cze­la :-)

Mo­zart czy Wag­ner ?  

wypowiedź


wolę kwaśne.. cytryna

har­fa czy wiolon­cze­la? 

wypowiedź


Buteleczka.

Man­go czy me­lon ?  

wypowiedź


od­po­wiadający.. ~głębo­ki ;)
bu­tel­ka czy fla­kon? 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

WilceeQ` WilceeQ` 25 listopada 2010, 21:18 Po­daje­my po parę przykładów i wy­biera­my je­den z nich .

Np . ( py­tania ) 
Sa­mochód czy auto­bus ?

( Od­po­wie­dzi )
Samochód

____________________

No to zaczy­namy ! ; )

Noc czy dzień ? 

Noc czy dzień ? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:26Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:25Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:22Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:06Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:36Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:30Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:25Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:22Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:10Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:07Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia