To czy tamto ?

5248 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


Pomidorowa.

Sym­fo­nia czy bal­la­da ?  

wypowiedź


W dzień ma­ki, wie­czo­rem wi­no, nie umiem po­minąć żadnego.

po­mido­rowa czy ogórko­wa? 

wypowiedź


Kot.

Czer­wień wi­na czy maków ?  

wypowiedź


Doliny........wody......równiny.....

Kot czy Pies? 

wypowiedź


Zde­cydo­wanie słonecznie.

Góry czy do­liny ?  

wypowiedź


Gorzka praw­da jak słod­kie kłam­stwo zem­dli

Słonecznie czy deszczo­wo ?  

wypowiedź


Soczewki

Gorzka praw­da czy słod­kie kłam­stew­ko? 

wypowiedź


Ku­bek

Oku­lary czy Soczew­ki ?  

wypowiedź


Łyżeczki, bo bezpieczniej...

Ku­bek czy szklan­ka ?  

wypowiedź


ahh Nu­tel­lo.. Mo­zart :)

za­wijać się.. wokół noża czy łyżeczki? 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

WilceeQ` WilceeQ` 25 listopada 2010, 21:18 Po­daje­my po parę przykładów i wy­biera­my je­den z nich .

Np . ( py­tania ) 
Sa­mochód czy auto­bus ?

( Od­po­wie­dzi )
Samochód

____________________

No to zaczy­namy ! ; )

Noc czy dzień ? 

Noc czy dzień ? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 16:52M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:35Pankreator wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:08M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:49szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:05Naja wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:00Indygoo wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:43Indygoo wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:39Indygoo wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:33Indygoo wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:29Indygoo wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2