Skojarzenia

13082 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


spra­woz­da­nie 

wypowiedź


re­lac­ja 

wypowiedź


in­formac­ja 

wypowiedź


ko­res­ponden­cja 

wypowiedź


pocztówka z wa­kac­ji 

wypowiedź


wspom­nienie 

wypowiedź


pro­jek­cja 

wypowiedź


świet­ny film 

wypowiedź


żądło 

wypowiedź


Pszczoła 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

Evey Evey 3 października 2010, 18:07 Może pog­ra­my? Za­sady są pros­te, o ile w ogóle są. Ja piszę wy­raz, następna oso­ba pisze wy­raz, który przyszedł mu na myśl tuż po przeczy­taniu mo­jego. Je­dynym wa­run­kiem jest nie zas­ta­nawiać się. Więc:


ogień

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 19:52Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 19:51Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 19:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 14:57szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:28piórem2 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:20M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:16piórem2 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:14M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2