Skojarzenia

13105 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


W zdro­wym ciele zdro­wy duch 

wypowiedź


Zdro­wie i cho­roby, za­pobiega­nie i lecze­nie. 

wypowiedź


me­dycy­na 

wypowiedź


dbałość 

wypowiedź


zdro­wie 

wypowiedź


war­tość bez­cenna 

wypowiedź


przy­jażń 

wypowiedź


zro­zumienie 

wypowiedź


po­jed­na­nie 

wypowiedź


przełama­nie 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

Evey Evey 3 października 2010, 18:07 Może pog­ra­my? Za­sady są pros­te, o ile w ogóle są. Ja piszę wy­raz, następna oso­ba pisze wy­raz, który przyszedł mu na myśl tuż po przeczy­taniu mo­jego. Je­dynym wa­run­kiem jest nie zas­ta­nawiać się. Więc:


ogień

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 20:01scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:36M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 18:45Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

wczoraj, 06:32szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 05:50szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 00:03gabaldon wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 22:53gabaldon wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 22:41gabaldon wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 22:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 22:15gabaldon wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2