Skojarzenia

12928 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


doj­rzałość 

wypowiedź


od­po­wie­dzial­ność 

wypowiedź


wycho­wanie 

wypowiedź


cha­rak­ter 

wypowiedź


zacho­wanie 

wypowiedź


ir­racjo­nal­ność 

wypowiedź


bez­sens 

wypowiedź


bałwaństwo 

wypowiedź


bez­myślność 

wypowiedź


po­ryw­czość 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

Evey Evey 3 października 2010, 18:07 Może pog­ra­my? Za­sady są pros­te, o ile w ogóle są. Ja piszę wy­raz, następna oso­ba pisze wy­raz, który przyszedł mu na myśl tuż po przeczy­taniu mo­jego. Je­dynym wa­run­kiem jest nie zas­ta­nawiać się. Więc:


ogień

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:52M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:53Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Rap Beat

wczoraj, 10:04Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 07:53róż li­la wy­powie­dział się w wątku Kontakt z mo­dera­torem

wczoraj, 07:43Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Kontakt z mo­dera­torem

wczoraj, 02:10Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

przedwczoraj, 19:02dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 12:09Loisentaz wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 08:27róż li­la wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

przedwczoraj, 01:26Naja wy­powie­dział się w wątku offtop.