Rock, Punk, Metal i te klimaty

839 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Muzyka.


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

nieidealna nieidealna 2 maja 2010, 21:45 Zap­raszam do podziele­nia się swoimi przemyśleniami.
ulu­biony­mi zespołami.
Po pros­tu zap­raszam do dys­kusji na te­mat tej mu­zyki.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 08:19zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 08:16zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 22:47Naja wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:45Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:22Badylek wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 20:04doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:03doremi wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 19:04.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 15:15.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 07:09zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]