Ostatnia litera

6772 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


Ys­tad 

wypowiedź


niewier­ny 

wypowiedź


To­masz 

wypowiedź


re­zydent 

wypowiedź


tre­ner 

wypowiedź


asys­tent 

wypowiedź


ćma 

wypowiedź


ilość 

wypowiedź


ro­gi 

wypowiedź


ko­mar 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 15 grudnia 2010, 16:58 Jak w ty­tule! Pros­te niczym drut kol­czas­ty, które­go nie wi­dać, bo jest zima.

Użyt­kownik A po­daje słowo:
ananas
Użyt­kownik B po­daje słowo zaczy­nające się na s:
stokrotki
Użyt­kownik C pat­rząc na pop­rzed­ni­ka po­daje ko­lej­ne słowo, tym ra­zem na li­terę i, czyli:
ig­loo

I tak się toczy za­bawa, przy trun­kach be­zal­ko­holo­wych.

Oczy­wiście, by uroz­maicić grę wpro­wadźmy w re­gula­min języ­ki ob­ce, żeby było we­selej!
No to do biegu, go­towi... Start!

Słowo ot­wierające wątek Os­tatnia li­tera to:
ol­brzym

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:25Indygoo wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 09:55Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 09:36natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 09:33Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 09:32Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 09:26giulietka wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 08:45natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 08:42natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 08:31natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 06:52Żółty wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2