Ostatnia litera

7955 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


re­medium 

wypowiedź


ze­gar 

wypowiedź


ar­buz 

wypowiedź


gu­ma 

wypowiedź


ńomag

(wspak) 

wypowiedź


słoń 

wypowiedź


opis 

wypowiedź


Źdźbło 

wypowiedź


Łódź 

wypowiedź


osioł 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 15 grudnia 2010, 16:58 Jak w ty­tule! Pros­te niczym drut kol­czas­ty, które­go nie wi­dać, bo jest zima.

Użyt­kownik A po­daje słowo:
ananas
Użyt­kownik B po­daje słowo zaczy­nające się na s:
stokrotki
Użyt­kownik C pat­rząc na pop­rzed­ni­ka po­daje ko­lej­ne słowo, tym ra­zem na li­terę i, czyli:
ig­loo

I tak się toczy za­bawa, przy trun­kach be­zal­ko­holo­wych.

Oczy­wiście, by uroz­maicić grę wpro­wadźmy w re­gula­min języ­ki ob­ce, żeby było we­selej!
No to do biegu, go­towi... Start!

Słowo ot­wierające wątek Os­tatnia li­tera to:
ol­brzym

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 15:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

przedwczoraj, 18:51M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

9 stycznia 2019, 23:52Thé vert wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

9 stycznia 2019, 23:24Thé vert wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

9 stycznia 2019, 14:05carolyna wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

9 stycznia 2019, 12:21fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

8 stycznia 2019, 20:19bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

7 stycznia 2019, 13:41eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

7 stycznia 2019, 08:45eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

5 stycznia 2019, 20:49Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia