Ostatnia litera

5807 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


aku­zator... 

wypowiedź


awan­garda 

wypowiedź


ak­sjo­logia 

wypowiedź


re­dak­cja 

wypowiedź


tos­ter 

wypowiedź


kon­tek­st 

wypowiedź


ser­nik 

wypowiedź


awans 

wypowiedź


re­sus­cy­tac­ja 

wypowiedź


adap­ter 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 15 grudnia 2010, 16:58 Jak w ty­tule! Pros­te niczym drut kol­czas­ty, które­go nie wi­dać, bo jest zima.

Użyt­kownik A po­daje słowo:
ananas
Użyt­kownik B po­daje słowo zaczy­nające się na s:
stokrotki
Użyt­kownik C pat­rząc na pop­rzed­ni­ka po­daje ko­lej­ne słowo, tym ra­zem na li­terę i, czyli:
ig­loo

I tak się toczy za­bawa, przy trun­kach be­zal­ko­holo­wych.

Oczy­wiście, by uroz­maicić grę wpro­wadźmy w re­gula­min języ­ki ob­ce, żeby było we­selej!
No to do biegu, go­towi... Start!

Słowo ot­wierające wątek Os­tatnia li­tera to:
ol­brzym

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 13:02dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:35dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:13scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 11:14scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 11:06scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:49scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

dzisiaj, 10:03dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 02:25Badylek wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 02:21Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 02:19Badylek wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia