offtop.

1484 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


boże ale gorąco
u was też tak duszno? 

wypowiedź


zna ktoś ta­ki kawałek
bar wszys­tkich świętych
al­bo bar­sz 

wypowiedź


PS. Wyłącznie dla siebie :-))) 

wypowiedź


Chy­ba nad... Bez znacze­nia dla Ciebie. Dla mnie ważne i przy­jem­ne. Każdy ma swój czas ulu­biony :-))) 

wypowiedź


na czym? 

wypowiedź


Zelżało..., można się za­dumać... Lu­bię ten czas.
Myśli mo­je bez­cenne :-))) 

wypowiedź


nie chciało mi się dzwo­nić, ani pra­cować więc rzu­ciłem te­mat na cy­taty żeby so­bie po­pisać
ta­picer mógłby nie wpaść na po­mysł z tef­lo­nem 

wypowiedź


za­leży do ja­kiej pracy
mnie oso­biście od­strasza biały, skórza­ny fotel
te­raz na to­pie są ma­teriały obi­ciowe z tef­lo­nem/od­porne na wszys­tko, łat­we w ut­rzy­maniu czys­tości itd/ 

wypowiedź


Zu­pełnie się na tym nie znam, ale zadzwo­niłabym do ta­pice­ra i po­wie­działa, że mam ta­ki dy­lemat i czym to ewen­tual­nie czyścić. 

wypowiedź


skóra praw­dzi­wa sie le­piej starze­je i le­piej wygląda sztuczna sie kruszy i pęka ty­le, 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

never 14 października 2010, 19:18 czy­li miej­sce do spa­mowa­nia na no­wo, bo te­go Scy­zory­ka nie mogę zna­leźć. no właśnie.. gdzie do jas­nej cias­nej jest Scy­zoryk ?! ko­mu życie niemiłe? -.-

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 21:02szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:09M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 19:05M44G wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

przedwczoraj, 11:44rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

15 czerwca 2018, 20:50.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

14 czerwca 2018, 20:53M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 czerwca 2018, 20:49M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 czerwca 2018, 19:38Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

14 czerwca 2018, 19:38Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

14 czerwca 2018, 19:27szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2