offtop.

1431 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


Bra­wo !!! Faj­na spra­wa. Czy można już coś za­mawiać... ?

:-))) 

wypowiedź


Rzeźbić nie :) próbuję się nieco w sto­lar­ce. Na ra­zie mam na kon­cie re­gał i szta­lugę 

wypowiedź


To praw­da :-) Ma jeszcze jedną za­letę, jest ciepłe i miłe w do­tyku. Również lu­bię drewno.
Zacząłeś rzeźbić w drew­nie ?

:-))) 

wypowiedź


A żebyś wie­działa ;] Dziś się szla­jałem trochę w drew­nie, przy­jem­ne śro­dowis­ko, szko­da że mar­twe. To zadzi­wiające, że drze­wo ma piękny za­pach, gdy jest żywe i jed­nocześnie, gdy się je zet­nie. Na­wet jak zmur­sze­je, zgni­je czy us­chnie to pięknie pachnie.... Zap­rawdę zadzi­wiające. To tak jak­by mówiło nam: korzys­tajcie ze mnie jak tyl­ko chce­cie, jes­tem tu dla was po­nad wszys­tko. Wszak na­wet pa­lone pięknie wygląda i pachnie, brzmi, jak­by czer­pało z te­go przy­jem­ność 

wypowiedź


A gdzie te­raz się szwen­dasz Mar­cin ? Może zno­wu się czaisz w pob­liżu... :-)))  

wypowiedź


Ha, aku­rat dziś się tra­fiło, że buszuję :D Ach to wyczu­cie mo­men­tu...! Ty­le że nie daję o so­bie znać, nie licząc te­go oto wyjątku, ale buszo­waniem na­dal bym to naz­wał :]  

wypowiedź


A może ktoś z tych, którzy czają się za win­klem po­buszo­wałby w którymś wątku na fo­rum... ???

:-))) 

wypowiedź


Dob­ra­noc Wszys­tkim, którzy czają się za win­klem... :-)))  

wypowiedź


do­myślam się ;)  

wypowiedź


Ja tam jeszcze idę. Kośla­wo, bo kośla­wo, ale zaw­sze! ;]  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

never 14 października 2010, 19:18 czy­li miej­sce do spa­mowa­nia na no­wo, bo te­go Scy­zory­ka nie mogę zna­leźć. no właśnie.. gdzie do jas­nej cias­nej jest Scy­zoryk ?! ko­mu życie niemiłe? -.-

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:51Naja wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 10:46Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 10:45Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 08:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 00:13Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:09dark smurf wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 00:06dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:05dark smurf wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:04Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:04Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia