offtop.

1512 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


Tak masz rację. Boją się nie czują pot­rze­by. Ja czu­je i chet­nie sie z wa­mi spot­kam .  

wypowiedź


mi ry­ba, mogę zro­bić so­bie wy­cie­czkę

ludzie cza­sem nie mogą a cza­sem się boją
niekiedy jeszcze nie widzą sen­su po co etc etc 

wypowiedź


jasne,
ale nikt nie przy­jedzie ile ra­zy pro­pono­wałam nikt nie mógł,
ja jes­tem so­lid­na jak mówie to jes­tem 

wypowiedź


a to może zlot zróbcie ja­kiś, żeby nie było, że jak ja zacznę ma­rudzić al­bo ty to nie będzie do ko­go ust ot­worzyć

a później do so­biniowa! 

wypowiedź


nie in­te­resu­je sie mor­derca­mi, jes­tesmy umówieni wczesną je­sienia ok z Ro­dią w par­ku chorzow­skim 

wypowiedź


b. ar­nold, j.knychała
sławy 

wypowiedź


no nie wiem, to w łódzkiem zaw­sze było i straszno i duszno, ra­dom­sko itp. 

wypowiedź


Śląsk zaw­sze ob­fi­tował w mor­derców stąd go ce­nię 

wypowiedź


wow su­per 

wypowiedź


oczy­wiście zap­raszam, Ro­dia zaw­sze to pisałam
znam faj­ne spo­koj­ne miej­sca, nies­po­koj­ne też, mu­zyczne jazzo­we al­bo za­ciszne? 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

never 14 października 2010, 19:18 czy­li miej­sce do spa­mowa­nia na no­wo, bo te­go Scy­zory­ka nie mogę zna­leźć. no właśnie.. gdzie do jas­nej cias­nej jest Scy­zoryk ?! ko­mu życie niemiłe? -.-

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 19:32Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 13:39szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 10:42szpiek wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

przedwczoraj, 17:03Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 13:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 12:59Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 11:25Badylek wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 06:48Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 05:17rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

20 października 2018, 23:42Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia