offtop.

1537 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


ap­ro­po za­burzeń to przy­pom­niał mi się mem

państwo star­si w res­taurac­ji, a nad ni­mi stoi kel­nerka która przyj­mu­je zamówienie
- dzień dob­ry, ład­nie Pa­ni wygląda - mówi mąż do kel­nerki
- o dziekuję - od­po­wiada w.w. A na to żona:
- może po­wiedz Pa­ni o swoim za­burze­niu erek­cji kocha­nie.
Wte­dy mąż wska­zuje dłonią i mówi: oto mo­je za­burze­nie erek­cji, na­zywa się Małgorza­ta

;D 

wypowiedź


Dob­rze, że jes­teś :-)))
Za­burze­nia, cóż... Myślę, że każdy w mniej­szym lub w większym stop­niu je po­siada. 

wypowiedź


Nie mów tak o nim. 

wypowiedź


Bied­ny Scor­pion. Za­burze­nia uwiad­czniają się co raz bar­dziej. :(  

wypowiedź


(trochę jak­bym był, ale chy­ba jed­nak nie...) 

wypowiedź


(tak nap­rawdę, to na­dal mnie nie ma) 

wypowiedź


O, i zno­wu jes­tem! 

wypowiedź


Ja byłem, ale już mnie nie ma. 

wypowiedź


Hal­llooo !!! Jest tu kto ??? 

wypowiedź


I to jeszcze skromny.
Uuuu 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

never 14 października 2010, 19:18 czy­li miej­sce do spa­mowa­nia na no­wo, bo te­go Scy­zory­ka nie mogę zna­leźć. no właśnie.. gdzie do jas­nej cias­nej jest Scy­zoryk ?! ko­mu życie niemiłe? -.-

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

16 grudnia 2018, 02:12one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 grudnia 2018, 02:08one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

15 grudnia 2018, 22:33bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

14 grudnia 2018, 18:17eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

14 grudnia 2018, 18:17eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

14 grudnia 2018, 18:16eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 grudnia 2018, 10:33.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

14 grudnia 2018, 10:29.Rodia wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

14 grudnia 2018, 10:26.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

13 grudnia 2018, 09:11fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?