offtop.

1582 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


dob­re dobre

jak już o cieka­wos­tkach, to do­dałem do włas­ne­go słow­ni­ka wy­raz "możnij"
można od­po­wiadać na py­tanie;
- mogę? - na przykład usiąść.
- możnij so­bie 

wypowiedź


:)

lo­kal­nie to pie­chty, rzeczy­wiście dar­mo­we heh

le­zok - to ko­zel wspak
przyj­rzyj się :)  

wypowiedź


https://nonsensopedia.m.miraheze.org/wiki/Myślenice
lu­bię niekiedy so­bie tam poczytać

nap­rawdę ma­cie dar­mo­we bu­sy lo­kal­ne?

daw­no nie byłem na leżaku ... 

wypowiedź


nie, nie 
coś od myśle­nia :)

ale ty z pi­wem na le­zaku... 

wypowiedź


może no­wy sącz ;D  

wypowiedź


oko­lice Kra­kowa 

wypowiedź


gdzie tak? 

wypowiedź


weekend był słoneczny
początek ty­god­nia też 

wypowiedź


dob­re jest to ciem­ne pi­wo ko­zel
maj­ster­sztyk

po­lecam 

wypowiedź


ta po­goda to umieral­nia
wieje nudą i pa­da na głowę

ktoś pa­mięta jak wygląda słońce? 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

never 14 października 2010, 21:18 czy­li miej­sce do spa­mowa­nia na no­wo, bo te­go Scy­zory­ka nie mogę zna­leźć. no właśnie.. gdzie do jas­nej cias­nej jest Scy­zoryk ?! ko­mu życie niemiłe? -.-

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

wczoraj, 16:16Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 14:37.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 14:34Cropka wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 14:07Lila. wy­powie­dział się w wątku Ogródeep,

wczoraj, 14:03.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 14:00Lila. wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

wczoraj, 13:27Cropka wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 13:26Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

wczoraj, 13:24.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 13:09Cropka wy­powie­dział się w wątku offtop.