Milion pretekstów do upicia się

5465 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


za cze­koladę na przydługie po­nie­działki i pier­wsze 4 mi­liony 

wypowiedź


mogą być na­wet różowe 

wypowiedź


A ciem­ne pro­cen­ty mogą być... ?  

wypowiedź


Po­za tym kawą to se możesz po­pić, tu się pi­je pro­cen­ty, jas­ne? 

wypowiedź


Ma­rian, a skąd ni­by wiesz, że wsze nie piją? 

wypowiedź


piję kawę za wsze nie pi­cie. 

wypowiedź


to nie jest dob­ry pre­tek­st do pi­cia Rodia
wpad­li­byśmy wszys­cy w al­ko­holizm 

wypowiedź


Za piątko­we wie­czo­ry, czer­wo­ne wi­no i se­ry !!!

:-))) 

wypowiedź


Za wyp­rze­daże !!! 

wypowiedź


żeby wróciły myśli dnia i za dob­re cza­sy na stro­nie 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 28 lipca 2010, 15:55 Bo można, jak w ut­worze Ryszar­da Ryn­kow­skiego, wy­pić za błędy...
A Ty? Za co dziś wy­pijesz? A może przez ko­go?

Z uśmie­chem na us­tach, wołam: - Zaczy­naj­my!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 16:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:52zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 16:25M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 16:18doremi wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 16:11doremi wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 12:44scorpion wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 12:40Naja wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 12:35scorpion wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 12:34scorpion wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 00:06scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2