Milion pretekstów do upicia się

5318 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


Za pączki na Wa­len­tynki i wieżę Al­fa 

wypowiedź


Za Miłość, świadomą... !!!  

wypowiedź


za wiele 

wypowiedź


Za Ciebie !!! 

wypowiedź


za siebie 

wypowiedź


Za dob­re wy­bory !!! 

wypowiedź


Za to co No­we i niosące nadzieje... !!!  

wypowiedź


Za to co piękne w sta­rym ro­ku !!! 

wypowiedź


za no­wy rok 

wypowiedź


Za powrót do codzien­ności !!! 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 28 lipca 2010, 15:55 Bo można, jak w ut­worze Ryszar­da Ryn­kow­skiego, wy­pić za błędy...
A Ty? Za co dziś wy­pijesz? A może przez ko­go?

Z uśmie­chem na us­tach, wołam: - Zaczy­naj­my!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:29szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:01szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:45szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:36szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:31szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:13szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Trance i House

wczoraj, 20:27szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:19szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:58szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2