Milion pretekstów do upicia się

5386 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


za ta­jem­ni­ce, które noszą w so­bie nieśmiali 

wypowiedź


Za przy­jaciół,którzy są da­leko...ale są  

wypowiedź


za środ­ki an­tysta­tyczne 

wypowiedź


by kuf­le nie osiadały kurzem 

wypowiedź


za wszys­tkie preteksty
by nie pić !  

wypowiedź


...a nie do? 

wypowiedź


za ziem­nia­czki ze skwar­ka­mi 

wypowiedź


Two­je zdro­wie Fi­lut­ka 

wypowiedź


za plac­ki ziem­nia­cza­ne po węgier­sku by nie były prze­solo­ne 

wypowiedź


za por­tal literacki
i zam­knięcie przez ad­mi­na dostępu do priv ! :P  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 28 lipca 2010, 15:55 Bo można, jak w ut­worze Ryszar­da Ryn­kow­skiego, wy­pić za błędy...
A Ty? Za co dziś wy­pijesz? A może przez ko­go?

Z uśmie­chem na us­tach, wołam: - Zaczy­naj­my!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 08:19zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 08:16zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 22:47Naja wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:45Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:22Badylek wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 20:04doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:03doremi wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 19:04.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 15:15.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 07:09zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]