Milion pretekstów do upicia się

5475 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


Ha­ha, ja będę te­raz wsta­wał do pra­cy wed­le cza­su cy­tato­wego :D ej... nie, nie, nie! Będę z niej tak wra­cał, o!  

wypowiedź


PS. 16.05 :-))) 

wypowiedź


Za Cy­taty w ogóle... Że można tu­taj zaglądać i Was oglądać :-)))

Za Nas - Cy­tato­wiczów wier­nych i wyt­rwałych !!! 

wypowiedź


Na­pisa­ne o 9:30 o zgadza się :-P:-P ⌚  

wypowiedź


Za to, że czas cy­tatów płynie inaczej. To dob­ra zmiana i niech tak zos­ta­nie! Na­pisałem to o 10:30 cza­su mo­jego- smut­ne­go i gor­sze­go. 

wypowiedź


Brrr... 

wypowiedź


A szko­da... za tych którzy muszą jut­ro wcześnie wstać... 

wypowiedź


Szko­da ich... 

wypowiedź


Za piątko­we wie­czo­ry i za Tych, którzy muszą w piątko­we wie­czo­ry pra­cować !!! 

wypowiedź


za niez­de­cydo­wanie w tym co tu­taj na­pisać 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 28 lipca 2010, 15:55 Bo można, jak w ut­worze Ryszar­da Ryn­kow­skiego, wy­pić za błędy...
A Ty? Za co dziś wy­pijesz? A może przez ko­go?

Z uśmie­chem na us­tach, wołam: - Zaczy­naj­my!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 19:32Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 13:39szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 10:42szpiek wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

przedwczoraj, 17:03Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 13:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 12:59Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 11:25Badylek wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 06:48Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 05:17rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

20 października 2018, 23:42Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia