Czego aktualnie słuchasz cz.2

10566 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Muzyka.


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz

"Chciałam po­kochać cię, ale nie wiem jak..." 

wypowiedź


Odtwórz

Z De­dyka­cyją dla Ka­roli­ny [*] 

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz

"ej coś poszło chy­ba nie tak
nikt z nas nie chciał dorosnąć
ty weź zo­bacz już ile lat
a w końcu ja­koś to poszło..." 

wypowiedź


http://superkartki.pl/kartki/35/3/d/3566.gif

Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

shulag 3 stycznia 2015, 11:10 Zakładam dru­gi wątek od­nośnie mu­zyki, gdyż tam­ten jest już całko­wicie zap­cha­ny i długo się wczy­tuje (przy­naj­mniej mnie). Mu­zyka ogólna, co kto słucha w da­nej chwi­li. Poz­dra­wiam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 15:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

przedwczoraj, 18:51M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

9 stycznia 2019, 23:52Thé vert wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

9 stycznia 2019, 23:24Thé vert wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

9 stycznia 2019, 14:05carolyna wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

9 stycznia 2019, 12:21fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

8 stycznia 2019, 20:19bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

7 stycznia 2019, 13:41eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

7 stycznia 2019, 08:45eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

5 stycznia 2019, 20:49Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia