Czego aktualnie słuchasz cz.2

10290 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Muzyka.


Odtwórz  

wypowiedź


https://youtu.be/W_WodzLOV1w 

wypowiedź


Ale prze­cierz spa­siesz sie na wiep­rzka. Chy­ba że lu­bisz? 

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Dziś zjadłem 1 ale ja przez rok jem pra­wie po jed­nym dzien­nie. Także na­wet pa­suje. 

wypowiedź


Wi­taj pączkarzu. 

wypowiedź


Bożena Wi­taj blon­dy­neczko. 

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Ma­rian ty sen­ty­men­talna skało" 

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

shulag 3 stycznia 2015, 11:10 Zakładam dru­gi wątek od­nośnie mu­zyki, gdyż tam­ten jest już całko­wicie zap­cha­ny i długo się wczy­tuje (przy­naj­mniej mnie). Mu­zyka ogólna, co kto słucha w da­nej chwi­li. Poz­dra­wiam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 19:52Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 19:51Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 19:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 14:57szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:28piórem2 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:20M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:16piórem2 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:14M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2