Czego aktualnie słuchasz cz.2

10466 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Muzyka.


Odtwórz  

wypowiedź


https://youtu.be/Eu2BGXh1jEk 

wypowiedź


Baczyński to miał łeb...
https://youtu.be/8NVO-cQzbHs 

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz

;) 

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

shulag 3 stycznia 2015, 11:10 Zakładam dru­gi wątek od­nośnie mu­zyki, gdyż tam­ten jest już całko­wicie zap­cha­ny i długo się wczy­tuje (przy­naj­mniej mnie). Mu­zyka ogólna, co kto słucha w da­nej chwi­li. Poz­dra­wiam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 20:36M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 18:45Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

wczoraj, 06:32szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 05:50szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 00:03gabaldon wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 22:53gabaldon wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 22:41gabaldon wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 22:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 22:15gabaldon wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 22:11gabaldon wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2