Czego aktualnie słuchasz cz.2

9974 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Muzyka.


Odtwórz  

wypowiedź


Swo­jego wnet­rza 

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz

czy to ty? :)  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Ty nie mów do mnie w ro­man­tycznej wa­lucie
Ty bar­dziej prak­tycznie do mnie mów
Bo chwi­lowo to jes­teś jak ta dziura w bu­cie
Że szko­da dla ciebie mi słów
Ty nie myśl że dasz mi abo­nament na szczęście
Że skruszysz z ciała me­go lód
Ja nie mam ocho­ty do te­go zamęścia
No chy­ba że zdarzy się cud

W mias­teczku każdy wie­dział że 
On mógłby dos­tać ta­kie dwie
A ten co wcześniej chodził z nią
To tyl­ko śmiał się tyl­ko klął
Co ona była bla­da tak
I drob­na tak jak w po­lu mak
A on chciał dob­rze i miał sklep
I ser­ce dał jak ciepły chleb 

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

shulag 3 stycznia 2015, 11:10 Zakładam dru­gi wątek od­nośnie mu­zyki, gdyż tam­ten jest już całko­wicie zap­cha­ny i długo się wczy­tuje (przy­naj­mniej mnie). Mu­zyka ogólna, co kto słucha w da­nej chwi­li. Poz­dra­wiam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:51Naja wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 10:46Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 10:45Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 08:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 00:13Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:09dark smurf wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 00:06dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:05dark smurf wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:04Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:04Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia