Czego aktualnie słuchasz cz.2

9873 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Muzyka.


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


OST warty

Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Mam Ciebie tyl­ko w głowie...

Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Myślę, że mogę się zgodzić :)  

wypowiedź


Jed­na z naj­piękniej­szych fil­mo­wych ut­worów. 

wypowiedź


Nie wiem co to i skąd, ale słucham. Dru­ga piosen­ka piękna...

Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

shulag 3 stycznia 2015, 11:10 Zakładam dru­gi wątek od­nośnie mu­zyki, gdyż tam­ten jest już całko­wicie zap­cha­ny i długo się wczy­tuje (przy­naj­mniej mnie). Mu­zyka ogólna, co kto słucha w da­nej chwi­li. Poz­dra­wiam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:26Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:25Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:22Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:06Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:36Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:30Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:25Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:22Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:10Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:07Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia