Czego aktualnie słuchasz cz.2

10189 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Muzyka.


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


https://m.youtube.com/watch?v=R1TSiB9OuVM 

wypowiedź


Słucho­wis­ka w PR 1  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz

0:40- 0:48 

wypowiedź


Ku­kułeczka ku­ka chłopiec chłop­ca szu­ka. Odi­rat­ta dzi­ra Ma­riana zadzi­ra 

wypowiedź


Ja nie jes­tem dogłębnie zielony
Ani rozkojarzony
Jak pol­ny ko­nik staruszek
Spec­ja­lis­ta od wzruszeń

Na początek mi rzekła pamiętaj
Bądź szar­man­cki nie tyl­ko od święta
Nie za­pomi­naj o urodzinach
I że cze­kam na sy­na 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

shulag 3 stycznia 2015, 11:10 Zakładam dru­gi wątek od­nośnie mu­zyki, gdyż tam­ten jest już całko­wicie zap­cha­ny i długo się wczy­tuje (przy­naj­mniej mnie). Mu­zyka ogólna, co kto słucha w da­nej chwi­li. Poz­dra­wiam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 08:19zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 08:16zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 22:47Naja wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:45Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:22Badylek wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 20:04doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:03doremi wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 19:04.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 15:15.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 07:09zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]