Czego aktualnie słuchasz cz.2

10546 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Muzyka.


Za­tańczy­my na moście
Tak troszeczkę bezgłośnie
Żeby Ja­na nie zbudzić
Niech śpi
Po­tem między domami
Za­tańczy­my nie sami
Tak by in­ni nie by­li
Zbyt źli

A na scho­dach przy Górnej
Za­tańczy­my pochmurnie
Gdy znad Łyny otulą nad mgły
I po całym Olsztynie
Póki wieczór nie minie
Ja znów stanę na moście

A ty jeśli zgu­bisz się trochę
Będziesz tańczył na opak
To zmęczo­ny się połóż i drżyj
Ja roz­tańczę się sama
Po uli­cach i bramach
Może jeszcze po­ruszy cię rytm
Może zdążysz się podnieść
Raz za­tańczyć podobnie
Może zdążysz za­pukać do drzwi
Jeśli nie to nie szkodzi
Możesz jechać do Łodzi
Ja zos­tanę w Olsztynie
Już świt
Tyl­ko Jan Nepomucen
Zaw­sze cze­ka aż wrócę
I na moście zo­baczę się z nim
Tyl­ko Jan Nepomucen
Zaw­sze cze­ka aż wrócę
I na moście zo­baczę się z nim

A na scho­dach przy Górnej
Za­tańczy­my pochmurnie
Gdy znad Łyny otulą nad mgły
I po całym Olsztynie
Póki wieczór nie minie
Ja znów stanę na moście
A ty 
Ja znów stanę na moście
A ty  

wypowiedź


Słod­kie sny są z te­go zrobione
Kim ja jes­tem by te­mu zap­rzeczyć ?
Prze­mie­rzam cały świat i siedem mórz
Każdy cze­goś szuka
Niektórzy z nich chcą się Tobą posłużyć
Niektórzy z nich chcą byś się ni­mi posłużył
Niektórzy z nich chcą cię wykorzystać
Niektórzy z nich chcą być wykorzystani

Słod­kie sny są z te­go zrobione
Kim ja jes­tem by te­mu zap­rzeczyć ?
Prze­mie­rzam cały świat i siedem mórz
Każdy cze­goś szu­ka 

wypowiedź


Pou­czający ob­ra­zek Ma­riusz. Zgod­ny z ludzką na­turą i nies­te­ty głupotą... :-I  

wypowiedź


https://youtu.be/sY5MmhLQBng 

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


bar­dzo faj­ny ka­walek , zaw­sze ref­ren pru­buje na wy­sokim C  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Tek­st poezja
http://youtu.be/-2FLSZSNNoI 

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


https://youtu.be/I8NcELiIMHg 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

shulag 3 stycznia 2015, 11:10 Zakładam dru­gi wątek od­nośnie mu­zyki, gdyż tam­ten jest już całko­wicie zap­cha­ny i długo się wczy­tuje (przy­naj­mniej mnie). Mu­zyka ogólna, co kto słucha w da­nej chwi­li. Poz­dra­wiam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

16 grudnia 2018, 02:12one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 grudnia 2018, 02:08one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

15 grudnia 2018, 22:33bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

14 grudnia 2018, 18:17eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

14 grudnia 2018, 18:17eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

14 grudnia 2018, 18:16eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 grudnia 2018, 10:33.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

14 grudnia 2018, 10:29.Rodia wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

14 grudnia 2018, 10:26.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

13 grudnia 2018, 09:11fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?