Czego aktualnie słuchasz cz.2

10546 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Muzyka.


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


https://youtu.be/x6V_c7FepYk 

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Och, wiatr gwiżdże w dół
Zim­nej, mrocznej uli­cy tej nocy
A ludzie tańczy­li do mu­zycznej wibracji
I chłop­cy uga­niają się za dziew­czy­nami z włosa­mi w lokach
Pod­czas gdy nieśmiała, prześla­dowa­na młodzież sie­dzi tam da­leko z boku
A piosen­ki stają się co­raz głośniejsze
Jed­na lep­sza od drugiej

A ty śpiewasz te piosenki
Myślisz to właśnie jest życie
A ty budzisz się ra­no
Z głową jak balon
Dokąd pójdziesz,
Dokąd pójdziesz?
Gdzie będziesz spać dzi­siej­szej nocy?

A ty śpiewasz te piosenki
Myślisz to właśnie jest życie
A ty budzisz się ra­no
Z głową jak balon
Dokąd pójdziesz,
Dokąd pójdziesz?
Gdzie będziesz spać dzi­siej­szej nocy?
Gdzie będziesz spać dzi­siej­szej nocy?

Więc zmie­rzasz ulicą w swo­jej taksówce na czwartą
I cze­kasz pod drzwiami Jimmy'ego
Ale ni­kogo nie ma w środ­ku, ni­kogo nie ma w do­mu do czwartej
Więc sie­dzisz tam, nie mając nic do roboty
Ga­dasz o Ro­ber­cie Ri­gerze i je­go sza­lonej bandzie
A dokąd pójdziesz?
Gdzie będziesz spać dzi­siej­szej nocy?

A ty śpiewasz te piosenki
Myślisz to właśnie jest życie
A ty budzisz się ra­no
Z głową jak balon
Dokąd pójdziesz,
Dokąd pójdziesz?
Gdzie będziesz spać dzi­siej­szej nocy?

A ty śpiewasz te piosenki
Myślisz to właśnie jest życie
A ty budzisz się ra­no
Z głową jak balon
Dokąd pójdziesz,
Dokąd pójdziesz?
Gdzie będziesz spać dzi­siej­szej nocy?
Gdzie będziesz spać dzi­siej­szej nocy?

A ty śpiewasz te piosenki
Myślisz to właśnie jest życie
A ty budzisz się ra­no
Z głową jak balon
Dokąd pójdziesz,
Dokąd pójdziesz?
Gdzie będziesz spać dzi­siej­szej nocy?

A ty śpiewasz te piosenki
Myślisz to właśnie jest życie
A ty budzisz się ra­no
Z głową jak balon
Dokąd pójdziesz,
Dokąd pójdziesz?
Gdzie będziesz spać dzi­siej­szej nocy?

A ty śpiewasz te piosenki
Myślisz to właśnie jest życie
A ty budzisz się ra­no
Z głową jak balon
Dokąd pójdziesz,
Dokąd pójdziesz?
Gdzie będziesz spać dzi­siej­szej nocy?

A ty śpiewasz te piosenki
Myślisz to właśnie jest życie
A ty budzisz się ra­no
Z głową jak balon
Dokąd pójdziesz,
Dokąd pójdziesz?
Gdzie będziesz spać dzi­siej­szej no­cy? 

wypowiedź


Z prze­pisy­wania -6  

wypowiedź


Se que mañana voy a es­tar sola
Que es­te sen­ti­mien­to que lle­na mi alma
Se­ra mi uni­ca compañia
Pe­ro quiero que se­pas amor mio
Que aun­que te vayas de es­ta casa
Yo te aguar­da­re to­da mi vida

Tu has si­do mi pri­mer beso
La pri­mera flor de es­ta primavera
Que me ha traido el co­lor de tus ojos
Tu has si­do el des­pertar Mas maravillo
De ca­da dia de sol de ca­da noche de amor
Por eso no quiero que te sien­tas triste

Ve­te, vuela, ca­mina por ot­ros senderos
Y bus­ca lo que no has po­dido ver en mi
Lo que has te­nido tan cer­ca du­ran­te tan­to tiempo
Y es­ta noche cuan­do no pueda sen­tir el calor
De tu cuer­po en mi lecho se­guire pen­sando en ti
Y vi­vere con la es­pe­ranza de que al­gun dia regreses

Aho­ra ve­te que mien­tras an­tes te mar­ches an­tes volveras
Y aqui sen­ta­da en es­ta puer­ta me hal­la­ras aguardandote

Se que mañana voy a es­tar sola
Que es­te sen­ti­mien­to que lle­na mi alma
Se­ra mi uni­ca compañia
Pe­ro quiero que se­pas amor mio
Que anu­que te vayas de es­ta casa
Yo te aguar­dre to­do mi vida

Tu has si­do mi pri­mer beso
La pri­mera flor de es­ta primevera
Que me a traido el co­lor de tus ojos
Tu has si­do el des­pertar mas maravilloso
De ca­da dia sol, de ca­da noche de amor
Por eso no quiero que te sien­tas triste

Ve­te,vuela,ca­mina por ot­ros senderos
Y bus­ca lo que no has po­dido ver en mi
Lo que has te­dido tan cer­ca du­ran­te tan­to tiempo
Y es­ta noche cuan­do no puedas sen­tir el calor
De tu cuer­po en mi lecho se­guire pen­sando en ti
Y vi­vere con la es­pe­ranza de que al­gun dia regreses

Aho­ra ve­te que mien­tras an­tes te mar­ches an­tes volveras
Y aqui sen­ta­da en es­ta puer­ta me hal­la­ras aguar­dando­te 

wypowiedź


"Nie pij wódki, bo się ob­razą ..."
https://youtu.be/CHE6GZbxdrA 

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

shulag 3 stycznia 2015, 11:10 Zakładam dru­gi wątek od­nośnie mu­zyki, gdyż tam­ten jest już całko­wicie zap­cha­ny i długo się wczy­tuje (przy­naj­mniej mnie). Mu­zyka ogólna, co kto słucha w da­nej chwi­li. Poz­dra­wiam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

16 grudnia 2018, 02:12one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 grudnia 2018, 02:08one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

15 grudnia 2018, 22:33bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

14 grudnia 2018, 18:17eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

14 grudnia 2018, 18:17eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

14 grudnia 2018, 18:16eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 grudnia 2018, 10:33.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

14 grudnia 2018, 10:29.Rodia wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

14 grudnia 2018, 10:26.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

13 grudnia 2018, 09:11fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?