Czego aktualnie słuchasz?

16688 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Muzyka.


ano wzięłam kil­ka ko­leżanek na ten band i lu­biły :)  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


He­he, no prze­kaz ni­by jest :D Ale te­ledysk w su­mie z d*py wzięty

Nie wie­działem, że "d*pa" to wul­ga­ryzm... Próbuję wrócić na tę stronę, ale sku­tecznie od­rzu­ca. 

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz
Za­jefaj­ny prze­kaz ;)  

wypowiedź


Odtwórz

O tych niep­rosty­tuujących się się nie słyszy :)  

wypowiedź


Wszys­cy ar­tyści to pros­ty­tut­ki. 

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


www.youtube.com/watch?v=T4aLrHDP11Y 

wypowiedź


Przep­raszam big-kon­cerny, że nie nag­ram dla was płyty
Ale ce­nię so­bie wol­ność nie będę ro­bił z siebie tran­swes­ty­ty (NIE!)
Nie będę ro­bił z siebie szma­ty i nie sprze­dam włas­nej duszy
Nie będziecie płacić mi na ra­ty
nie zro­bię te­go bo nie muszę
nie zro­bię te­go bo nie muszę
nie zro­bię te­go bo nie muszę
nie zro­bię te­go bo nie muszę
nie zro­bię te­go bo nie muszę 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 6 marca 2010, 19:15 Pod­czas, gdy nasz wścib­ski nochal wer­tu­je stro­nice różnych por­ta­li, w tle... Właśnie. W tle słychać muzykę.

Cze­go ak­tual­nie słuchasz?

Linki.
Frag­menty tek­stów.
Ty­tuły piosenek.
Poleć.
Pochwal się.
Od­kryj cząstkę siebie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:33Thé vert wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:28Thé vert wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:08LenaK wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:51Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:50Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 18:12LenaK wy­powie­dział się w wątku 101 po­mysł na ulep­sze­nie [...]

wczoraj, 13:34nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 13:11Thé vert wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 13:09szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 13:03Thé vert wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2