Czego aktualnie słuchasz?

16670 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Muzyka.


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


ano wzięłam kil­ka ko­leżanek na ten band i lu­biły :)  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


He­he, no prze­kaz ni­by jest :D Ale te­ledysk w su­mie z d*py wzięty

Nie wie­działem, że "d*pa" to wul­ga­ryzm... Próbuję wrócić na tę stronę, ale sku­tecznie od­rzu­ca. 

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz
Za­jefaj­ny prze­kaz ;)  

wypowiedź


Odtwórz

O tych niep­rosty­tuujących się się nie słyszy :)  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 6 marca 2010, 19:15 Pod­czas, gdy nasz wścib­ski nochal wer­tu­je stro­nice różnych por­ta­li, w tle... Właśnie. W tle słychać muzykę.

Cze­go ak­tual­nie słuchasz?

Linki.
Frag­menty tek­stów.
Ty­tuły piosenek.
Poleć.
Pochwal się.
Od­kryj cząstkę siebie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:52M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:53Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Rap Beat

wczoraj, 10:04Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 07:53róż li­la wy­powie­dział się w wątku Kontakt z mo­dera­torem

wczoraj, 07:43Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Kontakt z mo­dera­torem

wczoraj, 02:10Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

przedwczoraj, 19:02dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 12:09Loisentaz wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 08:27róż li­la wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

przedwczoraj, 01:26Naja wy­powie­dział się w wątku offtop.