Czego aktualnie słuchasz?

16716 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Muzyka.


:) za miłość trwal­szą od wy­syp­ki ;P

Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz

dla wszys­tkich za­kocha­nych i dla reszty
w sta­nie, tuż przed za­kocha­niem :)  

wypowiedź


Odtwórz

dzień dob­ry :)  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 6 marca 2010, 19:15 Pod­czas, gdy nasz wścib­ski nochal wer­tu­je stro­nice różnych por­ta­li, w tle... Właśnie. W tle słychać muzykę.

Cze­go ak­tual­nie słuchasz?

Linki.
Frag­menty tek­stów.
Ty­tuły piosenek.
Poleć.
Pochwal się.
Od­kryj cząstkę siebie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 08:19zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 08:16zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 22:47Naja wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:45Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:22Badylek wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 20:04doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:03doremi wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 19:04.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 15:15.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 07:09zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]