Czego aktualnie słuchasz?

16679 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Muzyka.


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


RMFFM 

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz

i ko­niec. 

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 6 marca 2010, 19:15 Pod­czas, gdy nasz wścib­ski nochal wer­tu­je stro­nice różnych por­ta­li, w tle... Właśnie. W tle słychać muzykę.

Cze­go ak­tual­nie słuchasz?

Linki.
Frag­menty tek­stów.
Ty­tuły piosenek.
Poleć.
Pochwal się.
Od­kryj cząstkę siebie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:41natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 10:40natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 10:21Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 10:20Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 09:41Irracja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 09:27Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 07:15natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 07:14natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 02:46Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 02:00Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera