Co ostatnio oglądaliście?

884 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Film, te­lewiz­ja, wi­deo w In­terne­cie.


Za­ginione mias­to Z (2016)
Odtwórz  

wypowiedź


Black mir­ror se­rial. Jak po­konała nas cy­wili­zac­ja... 

wypowiedź


 

wypowiedź


a właśnie, za­pom­niałem.. ;)
sta­ra, god­na przy­pom­nienia wal­ka :)
Odtwórz
..nie będzie 'ćwierć niemiec' w wy­wiadach znieważał Po­laka :)) 

wypowiedź


Proszę Elu ;) Tu­taj op­ra­wa też ci się spodoba...

,,Lion - dro­ga do domu"(2016)
Odtwórz  

wypowiedź


zdjęcia z wakacji..
proza
ale jak ma­lowa­na ;)  

wypowiedź


Gru Dru i Mi­nion­ki 

wypowiedź


"Miłość od­naj­dzie Cie wszędzie." 

wypowiedź


Han­dlarz cudów
Bar­dzo dob­ra gra ak­tor­ska 

wypowiedź


Nic­ko­ledeon z wnuczką :)  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 25 lipca 2011, 21:49 Ana­logicznie do te­matów z mu­zyki i książek...
Ja­ki film os­tatnio udało Wam się obej­rzeć?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 16:52M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:35Pankreator wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:08M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:49szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:05Naja wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:00Indygoo wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:43Indygoo wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:39Indygoo wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:33Indygoo wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:29Indygoo wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2