Co ostatnio oglądaliście?

974 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Film, te­lewiz­ja, wi­deo w In­terne­cie.


Bos­ka Flo­ren­ce (Flo­ren­ce Fos­ter Jen­kins) z 2016-film 

wypowiedź


Mol­ly's ga­me, po­lecam. 

wypowiedź


"Dob­ry ad­res" teatr tv - bar­dzo dob­ra sztu­ka. 

wypowiedź


Gla­diato­ra chy­ba już 15 raz :D  

wypowiedź


'Kop­ciu­szka' wczo­raj :)  

wypowiedź


U nas jest tyl­ko stu­dyj­ne ki­no, to ta­kich filmów nie puszczają, ale trze­ba będzie grzebnąć w ne­cie :)  

wypowiedź


D.La­ne, to ja os­tatnio w no­cach w Ro­dan­te chy­ba widziałem :)  

wypowiedź


też po­lecam- świet­na ro­la D.La­ne- cieka­wa fa­buła, dob­rze zro­biony 

wypowiedź


Czer­wo­na Jaskółka (2018)- świet­ny, choć bru­tal­ny. Jeśli ktoś lu­bi szpiegow­skie fil­my, to ten się na pew­no na­da do obej­rze­nia 

wypowiedź


W ułam­ku se­kun­dy - Niem­cy 2018r tu­rec­ka od­po­wiedź na kry­tykę emig­racji i uchodźztwa z krajów is­lam­skich - bar­dzo po­lecam. 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 25 lipca 2011, 21:49 Ana­logicznie do te­matów z mu­zyki i książek...
Ja­ki film os­tatnio udało Wam się obej­rzeć?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:18zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:17dark smurf wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]

wczoraj, 20:32dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 12:31szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 23:22Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 19:55dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 15:12zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 12:23zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 10:54zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2