Co ostatnio oglądaliście?

951 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Film, te­lewiz­ja, wi­deo w In­terne­cie.


,,Trzy bil­lboar­dy za Eb­bing, Mis­souri" bdb, polecam

Odtwórz  

wypowiedź


Atak Pa­niki - Pol­ska 2018r bar­dzo polecam
Za­kocha­na bez pa­mięci - Fran­cja 2012 dob­re na so­bot­ni wieczór przy winie
Sier­pień w hrab­stwie Osa­ge - USA 2013 arcydzieło
Fo­tog­raf - Pol­ska 2014 - ka­pital­ny dreszczo­wiec 

wypowiedź


Dwie no­we adap­tacje po­wieści Agathy Christie

Dom zbrodni

Odtwórz

Mor­der­stwo w Orient Expressie

Odtwórz  

wypowiedź


Narzeczo­ny na Ni­by Pol­ska, a raczej Pol­sat 2018r, - żenujący film, a ludzie walą na to drzwiami i ok­na­mi do kin. Rek­la­ma cy­ni cu­da. 

wypowiedź


https://youtu.be/MFUUydRo-OQ 

wypowiedź


Żeg­naj Chris­topher Ro­bin (2017) his­to­ria pow­sta­nia Ku­busia Puchatka...polecam

Odtwórz  

wypowiedź


Go­towi na wszys­tko. Ex­termi­nator - Pol­ska 2018 - re­wela­cyj­nie śmie­szna i mądra ko­media obycza­jowa, bar­dzo po­lecam. 

wypowiedź


Iris USA 2001 r. - Dra­mat, po­lecam - Ju­di Den­ch re­wela­cyj­na. 

wypowiedź


Ko­bieta z lo­du - ko­mediod­ra­mat Czechy 2018 rok, po­lecam bar­dzo. 

wypowiedź


Dun­kier­ka (2017) 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 25 lipca 2011, 21:49 Ana­logicznie do te­matów z mu­zyki i książek...
Ja­ki film os­tatnio udało Wam się obej­rzeć?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:29szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:01szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:45szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:36szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:31szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:13szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Trance i House

wczoraj, 20:27szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:19szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:58szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2