Co ostatnio oglądaliście?

1014 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Film, te­lewiz­ja, wi­deo w In­terne­cie.


Czy IQ ma taką war­tość, jaką mu się przy­pisu­je, po­rada dla ludzi inteligentnych
https://youtu.be/rLdSMnIE5l8 

wypowiedź


Bo­so po ścier­nisku - Czechy 2018
Kler - Pol­ska 2018
7 Uczuć - Pol­ska 2018 

wypowiedź


https://youtu.be/GDYOX11cO6Y 

wypowiedź


out­si­der - z ja­redem leto

dob­rze że ja kręciłem się w nor­malnym to­warzys­twie księży
ba, gra­liśmy cza­sem na ple­jaku z chłopa­kami, w piłkę czy ping-ponga
ale to były oko­lice cen­trum, a nie wios­ki z cham­stwem etc etc 

wypowiedź


https://youtu.be/F2wzlmToNTM 

wypowiedź


Dużo szu­mu wokół, a film... dla mnie Smarzow­ski słynie prze­de wszys­tkim z ki­na, w którym mówi, o tym co było, o tym co jest.
Kościół ja­ko zam­knięte śro­dowis­ko - wspi­nanie się po szczeb­lach, pe­dofi­lia, "księża", którzy z pew­nością nie są w kościele z po­wołania, a na­de wszys­tko ob­raz kościoła, który mie­sza się w po­litykę i za­ciera śla­dy.
Znam lep­sze Smarzow­skiego fil­my, choćby Róża, Wołyń.
Na­tomiast nie żałuję, że byłam na tym w ki­nie, w szczególności, że w sieci (jeśli dob­rze pójdzie) to za pół ro­ku do­piero będzie można go obej­rzeć. 

wypowiedź


dziew­czy­na z ta­tuażem


dob­ry ten kler? co o nim sądzisz? 

wypowiedź


"Kler" 

wypowiedź


" Pa­miętaj fra­jerze, pójdziesz do piekła, jeśli będziesz na Klerze"
- Xiadz B.He­mot 

wypowiedź


Zgadzam się o "ba­ranach" :-) 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 25 lipca 2011, 21:49 Ana­logicznie do te­matów z mu­zyki i książek...
Ja­ki film os­tatnio udało Wam się obej­rzeć?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 19:32Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 13:39szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 10:42szpiek wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

przedwczoraj, 17:03Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 13:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 12:59Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 11:25Badylek wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 06:48Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 05:17rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

20 października 2018, 23:42Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia