Co ostatnio oglądaliście?

919 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Film, te­lewiz­ja, wi­deo w In­terne­cie.


Lis­ty do M 3 - Pol­ska ko­media ro­man­tyczna 2017. War­to i raczej trze­ba zo­baczyć dla zdro­wia. 

wypowiedź


Też widziałam os­tatnio Wind Ri­ver i się po­dobało. 

wypowiedź


,,Wind Ri­ver" (2017)
Odtwórz  

wypowiedź


Bo­dyguard Za­wodo­wiec(2017) faj­na ko­medyj­ka ;) 

Odtwórz  

wypowiedź


Twój Vin­cent - Pol­ska 2017r. moim zda­nieem ge­nial­ny film, ar­cydzieło i zgadzam się z Jerzym Szthu­rem, że oglądając taakie fil­my ma się jas­ność, że Bóg is­tnieje! 

wypowiedź


Wiek Ada­line (2015) 

wypowiedź


Cze­mu Wdech itp boją się Is­la­mu ?
Odtwórz
;-))) 

wypowiedź


seriale:
Stran­ge Thin­gs
oraz
Min­dhun­ter 

wypowiedź


Nasza kla­sa (2007) 

wypowiedź


Ach śpij kocha­nie - Pol­ska 2017r. 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 25 lipca 2011, 21:49 Ana­logicznie do te­matów z mu­zyki i książek...
Ja­ki film os­tatnio udało Wam się obej­rzeć?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:23M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:14M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:35Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:03eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:52Naja wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 19:50Naja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

wczoraj, 17:57Irracja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

wczoraj, 14:52WilceeQ` wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 14:50fyrfle wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

wczoraj, 14:48fyrfle wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]