Co ostatnio oglądaliście?

978 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Film, te­lewiz­ja, wi­deo w In­terne­cie.


Mis­trz i Małgorza­ta. Teatr  

wypowiedź


"Żółte cytrynki."
Szwedzka pro­duk­cja 

wypowiedź


Dob­ry rok (2006) - le­ci właśnie na Kulturze.

Po­lecam za ciepło prze­kazu i piękne ob­ra­zy :-) 

wypowiedź


Dzi­kie Róże - Pol­ska 2018. Skut­ki emig­ra­cyj­nych rozłąk. 

wypowiedź


Bos­ka Flo­ren­ce (Flo­ren­ce Fos­ter Jen­kins) z 2016-film 

wypowiedź


Mol­ly's ga­me, po­lecam. 

wypowiedź


"Dob­ry ad­res" teatr tv - bar­dzo dob­ra sztu­ka. 

wypowiedź


Gla­diato­ra chy­ba już 15 raz :D  

wypowiedź


'Kop­ciu­szka' wczo­raj :)  

wypowiedź


U nas jest tyl­ko stu­dyj­ne ki­no, to ta­kich filmów nie puszczają, ale trze­ba będzie grzebnąć w ne­cie :)  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 25 lipca 2011, 21:49 Ana­logicznie do te­matów z mu­zyki i książek...
Ja­ki film os­tatnio udało Wam się obej­rzeć?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 21:02szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:09M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 19:05M44G wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

przedwczoraj, 11:44rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

15 czerwca 2018, 20:50.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

14 czerwca 2018, 20:53M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 czerwca 2018, 20:49M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 czerwca 2018, 19:38Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

14 czerwca 2018, 19:38Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

14 czerwca 2018, 19:27szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2