Co ostatnio oglądaliście?

1024 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Film, te­lewiz­ja, wi­deo w In­terne­cie.


RO­MA (2018) - po­lecam for dra­ma lo­vers.

(by Al­fonso Cuaron.) 

wypowiedź


,,Bo­hemian Rap­so­dy" mam mie­sza­ne odczucia

Odtwórz  

wypowiedź


głupa­wa ko­media do obej­rze­nia w gro­nie zna­jomych - raczej dla mężczyzn na nie­dziel­ne odmóżdżenie - ga­meover man

cze­rona jaskółka - law­rence wszędzie (pół) na­ga, trochę to męczące, ale sa­ma fa­buła i za­kończe­nie całkiem cieka­we 

wypowiedź


Win­ni - Da­nia 2018
Don­bas - Uk­raina 2018 

wypowiedź


o tak :-) 

wypowiedź


Opo­wieść podręcznej - świet­ny serial

Odtwórz  

wypowiedź


o pętli cza­su "piąty wy­miar" - to nie hor­ror jak po­dają... całkiem dob­ry początek, reszta nieco prze­widy­wal­na ale jest cho­ciaż spójny w fa­bule

z net­flik­sa po­lecam gorąco "wiel­ki mur" z matt da­mon 

wypowiedź


Jeszcze dzień życia - Pol­ska, Hiszpa­nia 2018
Do­kument o Faszys­tow­skich korze­niach BMW 

wypowiedź


https://youtu.be/3yvusZ4DrSY
:-) 

wypowiedź


,,Na­wie­dzo­ny dom na wzgórzu" bdb se­rial Netflixa

Odtwórz  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 25 lipca 2011, 21:49 Ana­logicznie do te­matów z mu­zyki i książek...
Ja­ki film os­tatnio udało Wam się obej­rzeć?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

16 grudnia 2018, 02:12one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 grudnia 2018, 02:08one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

15 grudnia 2018, 22:33bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

14 grudnia 2018, 18:17eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

14 grudnia 2018, 18:17eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

14 grudnia 2018, 18:16eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 grudnia 2018, 10:33.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

14 grudnia 2018, 10:29.Rodia wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

14 grudnia 2018, 10:26.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

13 grudnia 2018, 09:11fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?