Co ostatnio oglądaliście?

1042 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Film, te­lewiz­ja, wi­deo w In­terne­cie.


,,Co ludzie po­wiedzą " (2017)

Odtwórz  

wypowiedź


Mój piękny syn - USA 2018
Dom, który zbu­dował Jack - USA 2018
As­te­riks i Obe­liks ta­jem­ni­ca ma­giczne­go wy­waru - Fran­cja 2018 

wypowiedź


" Ma­ria Królo­wa Szkotów" 

wypowiedź


,,Wy­mazać siebie" 2018

Odtwórz  

wypowiedź


A ja skończyłem se­rial Dark. Świet­ny, po­lecam! 

wypowiedź


Skończyłem dru­gi se­zon Pu­nishe­ra- choć kocham mar­ve­la to po­niżej ocze­kiwań. 

wypowiedź


Miszmasz czy­li Kog­le Mo­gel 3  

wypowiedź


Aj­ka - Ka­zachstan, Ros­ja, Chi­ny, Niem­cy, Pol­ska - 2018 

wypowiedź


Ro­ma - Mek­syk 2018
Młodość As­trid - Szwec­ja, Da­nia 2018
Ucho Pre­zesa -2018 Pol­ska 

wypowiedź


A ja Dom z pa­pieru :-) 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 25 lipca 2011, 23:49 Ana­logicznie do te­matów z mu­zyki i książek...
Ja­ki film os­tatnio udało Wam się obej­rzeć?

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

wczoraj, 16:16Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 14:37.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 14:34Cropka wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 14:07Lila. wy­powie­dział się w wątku Ogródeep,

wczoraj, 14:03.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 14:00Lila. wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

wczoraj, 13:27Cropka wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 13:26Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

wczoraj, 13:24.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 13:09Cropka wy­powie­dział się w wątku offtop.