Zapytam, odpowiem szczerze

12155 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


szkła

jut­ro czy wczo­raj? 

wypowiedź


Z ko­ry, to ta­kie trochę "gniecione". Nie pra­suje się tego.

Dzwonić.

Oku­lary czy szkła kon­takto­we ?  

wypowiedź


sa­tyna, nie wiem ja­ka to z ko­ry

dzwo­nić czy pi­sać? 

wypowiedź


Kołdra.

Pościel z ko­ry czy sa­tyny ?  

wypowiedź


boże

po­duszka czy kołdra 

wypowiedź


Spódnica.

Wiel­ka­noc czy Boże Na­rodze­nie ?  

wypowiedź


rower

spódni­ca czy su­kien­ka 

wypowiedź


Biedronka.

Ro­wer czy biega­nie ?  

wypowiedź


w życiu pry­wat­nym bez znacze­nia, służbo­wo wolę mężczyzn do rozmów

bied­ronka czy lidl ;D  

wypowiedź


Przez miesiąc zdep­tałam cała Da­nię. Ja­kież było mo­je zdzi­wienie, kiedy zachód słońca był po pra­wej stro­nie wody...
Ko­penha­ga jest przepiękna.

W roz­mo­wie - mężczyz­na czy ko­bieta ?  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 27 maja 2010, 23:48 Drodzy Państwo,
my tu na cy­tatach.in­fo jes­teśmy, jak jed­na wiel­ka rodzi­na. Więc te chwi­le, w których ug­rzęźliśmy w bag­nie war­to dob­rze wy­korzys­tać. Poz­najmy się! A żeby le­piej się poz­nać, na­leży py­tać. Więc pytajmy!

Za­bawa dziecin­nie pros­ta - eyesOF­soul nie zna in­nych za­baw. - Co trze­ba zrobić?
Użyt­kownik 1 za­daje pytanie:
- O czym marzysz?
A użyt­kownik 2 od­po­wiada na py­tanie i za­daje ko­lej­ne, ażeby następna oso­ba miała, na co od­po­wie­dzieć.

Za­sada jest jedna:
- Szcze­rość!

Go­towi... Do star­tu... Start!
Czy jak idziesz po uli­cy to zacho­wujesz się ( tak w myślach ) jak łowca?
Roz­glądasz się z py­taniem
- Co by tu us­trze­lić?

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

wczoraj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

przedwczoraj, 21:15doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

przedwczoraj, 01:32doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

20 lipca 2019, 08:02rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

20 lipca 2019, 08:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 lipca 2019, 10:41Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 lipca 2019, 10:38Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

19 lipca 2019, 10:37Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 lipca 2019, 10:37Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

19 lipca 2019, 00:51Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera