Milion pretekstów do upicia się

5458 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


za seks..na bal.ko­nie 

wypowiedź


za czys­tość in­ten­cji 

wypowiedź


Za ma­cie­rzyństwo :D  

wypowiedź


Też je lu­bię :-)

Za dob­re zmiany i pow­ro­ty !!! 

wypowiedź


Upały wreszcie :)  

wypowiedź


Taaa ... :-)))  

wypowiedź


Za to, aby pić. Bo pić na­leży. Ot co. 

wypowiedź


Za wi­no czer­wo­ne, pożeg­na­nia, pa­mięć i świado­mość, że uczes­tniczy­my w tym - dzi­siaj czyn­nie, jut­ro bier­nie, co nieunik­nione... 

wypowiedź


@sand - z mu­zyką też tak jest, ład­nie na­pisa­ne... z miej­sca­mi niekiedy i z twarza­mi

za niepa­lenie pa­pierosów 

wypowiedź


za te sa­me łzy w niez­mien­nych myślach...

poz­dra­wiam wszys­tkich 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 28 lipca 2010, 17:55 Bo można, jak w ut­worze Ryszar­da Ryn­kow­skiego, wy­pić za błędy...
A Ty? Za co dziś wy­pijesz? A może przez ko­go?

Z uśmie­chem na us­tach, wołam: - Zaczy­naj­my!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

wczoraj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

przedwczoraj, 22:01Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

przedwczoraj, 21:17scorpion wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

przedwczoraj, 20:54Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

przedwczoraj, 20:49Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 20:49Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

przedwczoraj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

przedwczoraj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

przedwczoraj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera