Milion pretekstów do upicia się

5459 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


to nie jest dob­ry pre­tek­st do pi­cia Rodia
wpad­li­byśmy wszys­cy w al­ko­holizm 

wypowiedź


Za piątko­we wie­czo­ry, czer­wo­ne wi­no i se­ry !!!

:-))) 

wypowiedź


Za wyp­rze­daże !!! 

wypowiedź


żeby wróciły myśli dnia i za dob­re cza­sy na stro­nie 

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Za spokój, wiarę i nadzieję !  

wypowiedź


za pi­wo żywe z na­lewa­ka w Ot­wockim non­sto­pie, naj­lep­sze pi­wo ja­kie znam 

wypowiedź


Za let­nie, cu­dow­ne, ciepłe wie­czo­ry !!! 

wypowiedź


za ko­minia­rza, który przed chwilą mnie na­wie­dził
a może szczęście pod­woi :)  

wypowiedź


za moją wyg­raną w zakładach buk­macher­skich :)  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 28 lipca 2010, 17:55 Bo można, jak w ut­worze Ryszar­da Ryn­kow­skiego, wy­pić za błędy...
A Ty? Za co dziś wy­pijesz? A może przez ko­go?

Z uśmie­chem na us­tach, wołam: - Zaczy­naj­my!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

wczoraj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

przedwczoraj, 21:15doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

przedwczoraj, 01:32doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

20 lipca 2019, 08:02rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

20 lipca 2019, 08:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 lipca 2019, 10:41Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 lipca 2019, 10:38Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

19 lipca 2019, 10:37Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 lipca 2019, 10:37Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

19 lipca 2019, 00:51Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera