Milion pretekstów do upicia się

5459 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


A szko­da... za tych którzy muszą jut­ro wcześnie wstać... 

wypowiedź


Szko­da ich... 

wypowiedź


Za piątko­we wie­czo­ry i za Tych, którzy muszą w piątko­we wie­czo­ry pra­cować !!! 

wypowiedź


za niez­de­cydo­wanie w tym co tu­taj na­pisać 

wypowiedź


za cze­koladę na przydługie po­nie­działki i pier­wsze 4 mi­liony 

wypowiedź


mogą być na­wet różowe 

wypowiedź


A ciem­ne pro­cen­ty mogą być... ?  

wypowiedź


Po­za tym kawą to se możesz po­pić, tu się pi­je pro­cen­ty, jas­ne? 

wypowiedź


Ma­rian, a skąd ni­by wiesz, że wsze nie piją? 

wypowiedź


piję kawę za wsze nie pi­cie. 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 28 lipca 2010, 17:55 Bo można, jak w ut­worze Ryszar­da Ryn­kow­skiego, wy­pić za błędy...
A Ty? Za co dziś wy­pijesz? A może przez ko­go?

Z uśmie­chem na us­tach, wołam: - Zaczy­naj­my!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

wczoraj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

przedwczoraj, 21:15doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

przedwczoraj, 01:32doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

20 lipca 2019, 08:02rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

20 lipca 2019, 08:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 lipca 2019, 10:41Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 lipca 2019, 10:38Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

19 lipca 2019, 10:37Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 lipca 2019, 10:37Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

19 lipca 2019, 00:51Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera