Milion pretekstów do upicia się

5459 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


za 20 dni ur­lo­pu 

wypowiedź


Za Dob­re Życie !!! 

wypowiedź


Za Życie! 

wypowiedź


Za piękno ko­biety
Że go pożądałem
Za tę której zmysły me służą
Za blis­kich
Za wszys­tkich od których zaz­nałem
Za to że się już nie powtórzą
Za to że się już...(PI­CIE NA­POJÓW AL­KO­HOLI­ZOWA­NYCH JEST NIEZ­DRO­WE DLA ZDRO­WIA!!!) 

wypowiedź


Ha­ha, ja będę te­raz wsta­wał do pra­cy wed­le cza­su cy­tato­wego :D ej... nie, nie, nie! Będę z niej tak wra­cał, o!  

wypowiedź


PS. 16.05 :-))) 

wypowiedź


Za Cy­taty w ogóle... Że można tu­taj zaglądać i Was oglądać :-)))

Za Nas - Cy­tato­wiczów wier­nych i wyt­rwałych !!! 

wypowiedź


Na­pisa­ne o 9:30 o zgadza się :-P:-P ⌚  

wypowiedź


Za to, że czas cy­tatów płynie inaczej. To dob­ra zmiana i niech tak zos­ta­nie! Na­pisałem to o 10:30 cza­su mo­jego- smut­ne­go i gor­sze­go. 

wypowiedź


Brrr... 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 28 lipca 2010, 17:55 Bo można, jak w ut­worze Ryszar­da Ryn­kow­skiego, wy­pić za błędy...
A Ty? Za co dziś wy­pijesz? A może przez ko­go?

Z uśmie­chem na us­tach, wołam: - Zaczy­naj­my!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

wczoraj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

przedwczoraj, 21:15doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

przedwczoraj, 01:32doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

20 lipca 2019, 08:02rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

20 lipca 2019, 08:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 lipca 2019, 10:41Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 lipca 2019, 10:38Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

19 lipca 2019, 10:37Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 lipca 2019, 10:37Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

19 lipca 2019, 00:51Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera