Milion pretekstów do upicia się

5459 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


za te sa­me łzy w niez­mien­nych myślach...

poz­dra­wiam wszys­tkich 

wypowiedź


mało miałem

za cza­sy pi­sania i ab­strak­cji 

wypowiedź


Podziel się. 

wypowiedź


za przekąsko­we ka­napeczki 

wypowiedź


Za pow­ro­ty do do­mu :-) 

wypowiedź


Za ko­lory i aranżac­je !  

wypowiedź


za post, że w końcu wątro­ba od­pocznie i por­tfel oraz płuc­ka 

wypowiedź


za no­we, życiowe ro­le 

wypowiedź


za os­tatnie 3 ty­god­nie i te przyszłe 

wypowiedź


W No­wym ro­ku wszys­cy trzeźwi. Bra­wo bez pi­cie! :)  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 28 lipca 2010, 17:55 Bo można, jak w ut­worze Ryszar­da Ryn­kow­skiego, wy­pić za błędy...
A Ty? Za co dziś wy­pijesz? A może przez ko­go?

Z uśmie­chem na us­tach, wołam: - Zaczy­naj­my!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

wczoraj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

przedwczoraj, 21:15doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

przedwczoraj, 01:32doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

20 lipca 2019, 08:02rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

20 lipca 2019, 08:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 lipca 2019, 10:41Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 lipca 2019, 10:38Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

19 lipca 2019, 10:37Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 lipca 2019, 10:37Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

19 lipca 2019, 00:51Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera